MTA MB Logisztikai Albizottság Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet
Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
MLBKT


"Magyarország, mint logisztikai központ"
című konferencia és szakmai vitafórumA "Magyarország, mint logisztikai központ - Fejlődési lehetőségek és fejlesztési igények az Európai Unióhoz történt csatlakozást követően" című konferencia és szakmai vitafórumot a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetének Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszéke, a Magyar Tudományos Akadémia Marketing Bizottsága Logisztikai Albizottsága és a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság rendezte meg.

Az elmúlt években több fórumon is megfogalmazódott: hazánk földrajzi elhelyezkedése és adottságai lehetővé teszik, hogy Magyarország a régió logisztikai szolgáltató központja legyen. Ahhoz azonban, hogy e lehetőség valósággá váljon, a logisztika multifunkcionális és komplex jellege következtében számos területen összehangolt fejlesztések megvalósítására van szükség. Az ország logisztikai központ szerepének kialakulásához alapvető feltétel mind a tágan értelmezett logisztikai infrastruktúra, mind a kínált logisztikai szolgáltatások jelentős fejlesztése. A konferencia célja, hogy a szükséges fejlesztéseket több oldalról megvizsgálja, s ezzel a logisztikával foglalkozó hazai tudományos közélet szempontjából fogalmazzon meg fejlesztési irányokat és prioritásokat.

A konferencia ideje: 2005. március 24., 9.00 - 14. 00

A konferencia helye: Magyar Tudományos Akadémia, 1051 Budapest, Roosevelt tér 9., Kisterem


A kiadvány, melyet a Tisztelt Olvasó tanulmányoz, a fenti minikonferencián elhangzott előadások anyagát, illetve az azt követő szakmai vita emlékeztetőjét tartalmazza. Az alábbi táblázatban megtalálják a konferencia szakmai programját. Az előadás címére kattintva a prezentációnál használt fóliák megtekinthetők.


IDŐPONTJAELŐADÓAZ ELŐADÁS CÍME
 Köszöntőt mond és a konferencia elnöke, Dr.Turcsányi Károly, az MTA MB Logisztikai Albizottságának elnöke 
9. 05 - 9. 25Dr. Chikán Attila
BCE, Egyetemi tanár Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság, társelnök
Magyarország, mint logisztikai központ
9. 25 - 9. 45Dr. Ruppert László
Közlekedéstudományi Intézet Rt. ügyvezető igazgató
A közlekedés, mint a logisztika infrastruktúrája
9. 45 - 10. 05Dr. Dolgos Olga - Gritsch Mátyás
Wildom Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Helyzetkép az informatikai infrastruktúráról - akadály, vagy ösztönző?
10. 05 - 10. 25Fülöp Zsolt
Magyar Logisztikai Szolgáltatók Központi Szövetsége, elnök
Logisztikai központok helyzete és problémái az EU-csatlakozás után
10. 25 - 10. 45Somlóvári László
MAHART - Szabadkikötő Rt., vezérigazgató
Tri-modális hub-ok szerepe a kontinentális közlekedési hálózatban
10. 45 - 11. 05Torma Imre
Magyar Szállítmányozók és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége, főtitkár
A hazai szállítmányozás átalakulása - Képes lesz-e a kor követelményei szerinti szolgáltatásokra?
11. 05 - 11. 35Szünet 
11. 35 - 11. 55Márkus Zsolt
Waberer's Holding Logisztikai Rt., üzletfejlesztési igazgató
A Waberer logisztikai csoport kihívásai az EU csatlakozást követően
11. 55 - 12. 15Dr. Nikodémus Antal
GKM Innovációs Főosztály, főosztályvezető h.
Klaszterek és logisztika
12. 15 - 12. 35Dr. Tüske Péter
Magyar Vámügyi Szövetség, elnökhelyettes
Vám és kapcsolódó szolgáltatási tevékenységek
12. 35 - 12. 55Dr. Kovács Ferenc - Dr. Turcsányi Károly
MH ÖLTP Infrastrukturális tanácsadó - ZMNE, egyetemi tanár
A Központi Logisztikai Bázis koncepciója a Magyar Honvédségnél
12. 55 - 13. 15Mondovics János
Agrárlogisztikai Klub, titkár
Magyarország agrárlogisztikai kihívásai és esélyei
13. 15 - 14. 00Vitaindítót tart és a vitát vezeti Dr. Gelei Andrea, mb. tanszékvezetőA minikonferenciát záró vita összefoglalója


Reméljuk, hogy ezzel a kiadványunkkal is hozzájárulunk a logisztikai szakma hazai erősödéséhez és elősegítjük az ország logisztikai központtá válását!


Prof. Chikán Attila
MLBKT
társelnök

Prof. Turcsányi Károly
MTA MB Logisztikai Albizottság
elnök

Dr. Gelei Andrea
BCE Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
mb. tanszékvezető

 

 

Kapcsolatok:

 

Budapesti Corvinus Egyetem

 

Vállalatgazdaságtan Intézet

 

Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság

 

Magyar Tudományos Akadémia

 

 

Impresszum